lager.jpg

Lagerpladsproblemerne blev løst med just-in-time-levering

Bentsen har samarbejdet med virksomheden i 23 år. Så det er oplagt, at vi i fællesskab finder en løsning, da virksomheden får problemer med manglede lagerplads.

De rigtige emballager, på det rigtige tidspunkt – hver uge

Løsningen er lige så enkel, som den er effektiv. Vi etablerer et stødlager i ledige lokaler nær virksomheden. Her står alle de emballagestørrelser, virksomheden bruger i sit pakkeri. Hver fredag beregner medarbejderne hvilke emballager, der skal bruges i den kommende uges produktion, og hver mandag bliver de leveret til virksomheden. Systemet gør det samtidig nemt at regulere lageret op og ned, når behovet skifter hen over året.

Just-in-time-leveringen har indtil videre kørt i to år, og i den periode har vi på intet tidspunkt manglet emballager
— Charlotte, Supply Chain Manager
 

Bentsen og en ny type bølgepap gjorde pakkelinjen mere effektiv

Medarbejderne på virksomheden er ikke tilfredse med deres 3 mm hulbakker: Kvaliteten af bølgepappen svinger, og det giver undertiden driftstop på pakkeanlægget og problemer med at opnå den ønskede effektivitet.

Fra B-bølge til S-bølge

Virksomheden indleder samarbejde med Bentsen, som anbefaler at skifte bølgepap fra B-bølge til S-bølge. S-bølgen gør pappet stivere, fordi bølgerne har en tættere struktur, og pakkelinjen kører nu uden problemer. Som en ekstra bonus får man nu også et pænere tryk på bakkerne.

Efter at vi har skiftet til Bentsen og en ny type bølgepap, har vi langt færre driftstop på pakkelinjen
— Brian, Lagerchef
Engelsviken_stablet.jpg
 
ok_snacks.jpg

Effektiv lagerstyring

Virksomheden har tidligere haft problemer med afvigelser på lageret. Vi finder i samarbejde ud af, at et konti-lager er en god løsning. Vi leverer til lageret, hvor virksomheden kan trække varer ud hele ugen. Fredag opgøres det, hvor meget der trukket ud af lageret, og herefter bliver der faktureret.

Bentsen styrer lageret, og når beholdningerne rammer en fastlagt minimumsmængde, aftales det, hvornår der skal leveres nye varer og i hvilke mængder. På den måde er der hele tiden føling med afsætningen af de enkelte varenumre.

Løsningen fungerer perfekt for os, og flere medarbejdere tager ejerskab på projektet
— Preben Funch, Fabrikschef
 

UN-godkendte kasser i små oplæg til skarpe priser

Virksomheden har ikke brug for store oplag, men via vores netværk kan vi levere de ønskede oplag til skarpe priser. Vi leverer laboratorietestede, UN-godkendte emballager, så virksomheden slipper for besværet med test og godkendelse.

basf2.jpg
 
lav_bakke01.jpg

Ny bakkeløsning gav mindre manuelt arbejde

Virksomheden bruger en bakke med meget lav kant (kun 3 cm.). Den lave kant gør, at bakkerne skal håndfoldes, inden de kommer i pakkeanlægget, og det gør produktionen dyr og langsommelig.

Bentsen udvikler en firpunktslimet bakke, der passer perfekt til pakkeanlægget. Den nye bakke er ganske vist dyrere end den gamle, men virksomheden sparer alt det manuelle arbejde, og samlet set opnås der en pæn besparelse.

 
 

Besparelse på 17% - uden det gjorde ondt

Enhver virksomhed har en interesse i at optimere driften. Da virksomheden bliver opkøbt af en konkurrent, er der derfor en naturlig anledning til at gennemgå alle udgifter og effektivisere. På emballagesiden er kravet en besparelse på 17%.

Virksomheden har i mange år brugt en EB-bølge til deres kasser. Kvaliteten har en god stivhed og bæreevne, så der kan være mange kasser på en palle. Ønsket er samme funktionalitet, men med en væsentlig besparelse. 

Samme bæreevne – bare billigere

Bentsen udvikler derfor en EC-bølge. Kvaliteten har en god stivhed og den tykkere bølge betyder, at emballagen kan bære mere. Den bedre bæreevne gør det muligt  at reducere papirkvaliteten, så emballagen bliver billigere, men kan bære samme antal kilo som før.

Vi fik den ønskede besparelse på 17% med en løsning, som er helt på højde med den, vi havde før.